קל השתלמות מניות פאסיבי

מסלול מספר 11931

דמי ניהול
שנתיים מצבירה: 1%

שיעור השקעה
במניות גבוה

מדיניות ההשקעה שלנו

נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100% , יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

נכון למועד זה, תחת מדיניות ההשקעה לעיל, כספי עמיתי המסלול מושקעים במדד Smart Beta על מניות מדד ת"א 125.

מה זה בעצם Smart Beta ?

בשנות ה-70 של המאה הקודמת, נולדה אסטרטגיית השקעות ששילבה בין שני עולמות מקבילים, ועשתה זאת בהצלחה רבה. האסטרטגיה שילבה בין עולמות ההשקעה הפאסיבית (השקעה במדדים) והשקעה אקטיבית, השואפת להכניס ידע ונסיון לתהליכי קבלת החלטות השקעה.
מתודולוגיית Smart Beta מבוססת על בחירת מדד מוביל ואטרקטיבי, תוך שינוי מושכל באסטרטגית השקעה במדד, במטרה להכות את המדד המקורי.
למשל: ניטרול המניות התנודתיות ביותר במדד על מנת לייצר מדד המתנהג בצורה יציבה יותר; בחירת המניות בעלות מומנטום עליית השווי הבולט ביותר; המניות של החברות המשקיעות את רווחיהן בפיתוח החברה ועוד.
בימינו, החלק האקטיבי במדד מנוהל באמצעות אלגוריתם או בינה מלאכותית, וסיווג ההשקעה נותר השקעה מדדית. אי מעורבות אדם בתהליך מונעת הטיה או מעורבות של שיקולים שאינם רציונליים לחלוטין.

למה שווה לקחת מזה Slice?

השקעה פאסיבית
אבל מתחכמת

השקעה במדד אבל תחת פילטר ייחודי המדייק את ביצועיו

עלות תועלת

השקעה מנייתית עם רכיב אקטיבי במחיר של כלי פאסיבי

מדייק את הפרוטפוליו

מאפשר התאמת ההשקעה להעדפות מדוייקות יותר

חושב, לא מתרגש

מנוטרל הטיות, רובוטים לא מתאהבים בפוזיציות

אין על תל אביב

משאיר את ההשקעה קרוב לבית

כמה דברים שלא ידעתם על "Smart Beta"

כמה דברים שלא ידעתם
על "Smart Beta"

בשנת 2017 חצה סכום סך הנכסים המנוהלים באסטרטגיות "Smart Beta" את רף טריליון הדולר

הקרן המחקה הראשונה בעולם באסטרטגיית "Smart Beta" הושקה רק ב-2003, 33 שנה לאחר המצאת האסטרטגיה

המושג "Smart Beta" מתייחס לניהול חכם של תנודתיות המדד

מרגע שהושק מדד "Smart Beta", מנהליו יכולים רק לעקוב אחר ביצועיו. אין מעורבות אנושית בתהליך כדי למנוע הטיות

לעניין מוצרי החברה:

קופת גמל לתגמולים/קרן השתלמות/קופת גמל להשקעה/קופת פיצויים
ההשקעות במסלולים השונים מתבצעות בכפוף למדיניות ההשקעה התקנונית של המסלול ובהתאם להוראות הדין.
החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה המקצועי בכפוף לתקנוני הקופות/קרנות והוראות ההסדר התחיקתי.
אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד.
האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות התקנונים הרלוונטיים.
אין לראות באמור לעיל סקירה ממצה של אופי מדיניות ההשקעה במסלולים השונים. מידע נוסף אודות מסלולי ההשקעה ואופי מדיניות ההשקעה בהם ניתן למצוא בעמוד הקופה הרלוונטי.

קופת גמל להשקעה:
ניתן להפקיד בקופת גמל להשקעה כל סכום עד לסכום הפקדה שנתי המוגבל ל-70,000 ₪ לכל חוסך בכל שנת כספים, צמוד למדד בתחילת כל שנה לעומת מדד 1 ביולי 2016 (נכון לגמל להשקעה לשנת 2022 – 72,616ש"ח).

סכום תקרת ההפקדה מתייחס להפקדות עמית בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה.
פטור ממס רווחי הון יינתן במשיכת הכספים כקצבה החל מגיל 60.

הערות נוספות:
האמור לעיל כפוף להוראות דין, תקנון הקופה והנחיות החברה. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח.

אין במידע זה כדי להוות התחייבות של החברה להשגת תשואות.

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ ו/או שיווק השקעות.