קל קופת גמל להשקעה מדד חו"ל

מסלול מספר 7896

דמי ניהול
שנתיים מצבירה: 1%

שיעור השקעה
במניות גבוה

מדיניות ההשקעה שלנו

נכסי המסלול יעקבו אחר מדד 'S&P500' בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

מה זה אומר להשקיע ב-S&P500?

500 P&S מאגד את 500 החברות הנסחרות הגדולות בארה"ב. המדד מאפשר להשקיע בחברות הגדולות והמצליחות בעולם, בפיזור גדול ובסקטורים שונים כמו טכנולוגיה, תעשייה, מזון, קמעונאות, רכב, אנרגיה, שירותים, פיננסים ועוד.
500 P&S הוא המדד בו וורן באפט ממליץ להשקיע %90 מתיק המניות, ולא במקרה. מדד הדגל של הבורסות בעולם הניב בטווח הארוך תשואה גבוהה יותר מכל השקעה מנייתית אחרת.

למה שווה לקחת מזה Slice?

מנצח לאורך זמן

ההיסטוריה מראה ש-S&P 500 מנצח רכישת מניות סלקטיבית

המדד הגלובלי

המדד שמשקף את כלכלת ארה"ב והעולם

גיוון מעולה

חשיפה רחבה לסקטורים שונים

דמי ניהול נמוכים

בהשוואה למסלולי גמל מנייתיים או מסלולים פאסיביים אחרים

השקעה פסיבית

עוקבת אחר המדד

ביצועי מדד S&P 500
ב-80 שנים האחרונות

הגרף משקף את ביצועיו הייחודיים של המדד

כמה דברים שלא ידעתם על מדד S&P 500

כמה דברים שלא ידעתם
על מדד S&P 500

המדד אמנם הושק ב-1923, אבל רק במרץ 1957 נכללו בו 500 חברות

שווי החברה המינימלי הדרוש כדי להיכלל במדד הוא 6 מיליארד דולר!

כיום, מובילות את המדד ענקיות
טכנולוגיה כגון Apple,
Microsoft, Amazon ו-Google

החברה השישית בגודלה במדד היא "ברקשייר האת'אווי" של וורן באפט*, ששווה 557 מיליארד דולר, פי ארבעה מתקציב מדינת ישראל! (נכון לראשית 2020)

לעניין מוצרי החברה:

קופת גמל לתגמולים/קרן השתלמות/קופת גמל להשקעה/קופת פיצויים
ההשקעות במסלולים השונים מתבצעות בכפוף למדיניות ההשקעה התקנונית של המסלול ובהתאם להוראות הדין.
החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה המקצועי בכפוף לתקנוני הקופות/קרנות והוראות ההסדר התחיקתי.
אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד.
האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות התקנונים הרלוונטיים.
אין לראות באמור לעיל סקירה ממצה של אופי מדיניות ההשקעה במסלולים השונים. מידע נוסף אודות מסלולי ההשקעה ואופי מדיניות ההשקעה בהם ניתן למצוא בעמוד הקופה הרלוונטי.

קופת גמל להשקעה:
ניתן להפקיד בקופת גמל להשקעה כל סכום עד לסכום הפקדה שנתי המוגבל ל-70,000 ₪ לכל חוסך בכל שנת כספים, צמוד למדד בתחילת כל שנה לעומת מדד 1 ביולי 2016 (נכון לגמל להשקעה לשנת 2022 – 72,616ש"ח).

סכום תקרת ההפקדה מתייחס להפקדות עמית בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה.
פטור ממס רווחי הון יינתן במשיכת הכספים כקצבה החל מגיל 60.

הערות נוספות:
האמור לעיל כפוף להוראות דין, תקנון הקופה והנחיות החברה. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח.

אין במידע זה כדי להוות התחייבות של החברה להשגת תשואות.

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ ו/או שיווק השקעות.