Slice 500

להאמין בכלכלה החזקה בעולם ולהשקיע בה באמצעות אסטרטגיה העוקבת אחרי מדד S&P500

להאמין בכלכלה החזקה בעולם ולהשקיע בה באמצעות אסטרטגיה העוקבת אחרי מדד S&P500

שיעור השקעה במניות גבוה

ניתן למצוא את יישום האסטרגיה
במוצרים הבאים:
savings-icon
קופת גמל
fund-icon
קרן השתלמות
invest-icon
גמל להשקעה
savings-icon
קופת גמל
fund-icon
קרן השתלמות
invest-icon
גמל להשקעה

שיעור השקעה
במניות גבוה

המדד שמנצח באופן מסורתי כל השקעה בהרכב מניות אחר, פתוח עכשיו להשקעה כחלק מתיק הגמל וההשתלמות שלכם ובדמי ניהול נמוכים משמעותית. Slice 500 הופך את ההשקעה במדד S&P 500 לקלה ונגישה ומאפשר לכם לגוון את החיסכון הפנסיוני שלכם בדרך חדשה.
המדד שמנצח באופן מסורתי כל השקעה בהרכב מניות אחר, פתוח עכשיו להשקעה כחלק מתיק הגמל וההשתלמות שלכם ובדמי ניהול נמוכים משמעותית. Slice 500 הופך את ההשקעה במדד S&P 500 לקלה ונגישה ומאפשר לכם לגוון את החיסכון הפנסיוני שלכם בדרך חדשה.

מה זה אומר להשקיע ב-S&P500?

S&P500 מאגד את 500 החברות הנסחרות הגדולות בארה"ב. המדד מאפשר להשקיע בחברות הגדולות והמצליחות בעולם, בפיזור גדול ובסקטורים שונים כמו טכנולוגיה, תעשייה, מזון, קמעונאות, רכב, אנרגיה, שירותים, פיננסים ועוד.

וורן באפט טוען שהשקעה במדד S&P500 היא המומלצת ביותר למרבית האוכלוסייה (כפי שאף ציין בכנס המשקיעים של ברקשייר האת'אווי 2020). מדד הדגל של הבורסות בעולם הניב בטווח הארוך תשואה גבוהה במיוחד כמעט ללא אח ורע בעולם ההשקעות.

אופן ההשקעה שלנו

השקעה פסיבית במדד S&P500 באמצעות תעודות סל ייעודיות.

למה שווה לקחת מזה Slice?

מנצח לאורך זמן

ההיסטוריה מראה ש-S&P 500 מנצח רכישת מניות סלקטיבית

המדד הגלובלי

המדד שמשקף את כלכלת ארה"ב והעולם

גיוון מעולה

חשיפה רחבה לסקטורים שונים

דמי ניהול נמוכים

בהשוואה למסלולי גמל מנייתיים או מסלולים פאסיביים אחרים

השקעה פסיבית

עוקבת אחר המדד

ביצועי מדד S&P 500
ב-80 שנים האחרונות

הגרף משקף את ביצועיו הייחודיים של המדד

כמה דברים שלא ידעתם על מדד S&P 500

כמה דברים שלא ידעתם
על מדד S&P 500

המדד אמנם הושק ב-1923, אבל רק במרץ 1957 נכללו בו 500 חברות

שווי החברה המינימלי הדרוש כדי להיכלל במדד הוא 6 מיליארד דולר!

כיום, מובילות את המדד ענקיות
טכנולוגיה כגון Apple,
Microsoft, Amazon ו-Google

החברה השישית בגודלה במדד היא "ברקשייר האת'אווי" של וורן באפט*, ששווה 557 מיליארד דולר, פי ארבעה מתקציב מדינת ישראל! (נכון לראשית 2020)

קופת גמל לתגמולים:

החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנוני הקופות/קרנות והוראות ההסדר התחיקתי.
אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד.
האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות התקנונים הרלוונטיים.
אין לראות באמור לעיל סקירה ממצה של אופי מדיניות ההשקעה במסלולים השונים.
מידע מפורט אודות מסלולי ההשקעה ואופי מדיניות ההשקעה בהם ניתן למצוא בעמוד הקופה הרלוונטי.

קופת גמל להשקעה:
סכום תקרת ההפקדה מתייחס להפקדות עמית בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה, הוא צמוד למדד המחירים לצרכן ויעודכן מדי שנה.
האמור לעיל כפוף להוראות דין, תקנון הקופה והנחיות החברה.
אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח.
אין במידע זה כדי להוות התחייבות של החברה להשגת תשואות.

קופת פיצויים:
החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי.
אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד.
האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות התקנון הרלוונטי.
אין לראות באמור לעיל סקירה ממצה של אופי מדיניות ההשקעה במסלולים השונים. מידע מפורט אודות מסלולי ההשקעה ואופי מדיניות ההשקעה בהם ניתן למצוא בעמוד הקופה הרלוונטי.
האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח.
התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול.
אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח

בא לכם משהו אחר?

יש לנו עוד כמה סלייסים בשבילכם