Slice IRA

כי בתכל'ס מי מכיר את הצרכים שלך
יותר טוב ממך?

כי בתכל'ס מי מכיר את הצרכים שלך יותר טוב ממך?

ניהול אישי - IRA קיים במוצרים הבאים:

קופת גמל

קרן השתלמות

savings-icon
קופת גמל
fund-icon
קרן השתלמות
Slice IRA מאפשר לך לנהל את חסכונותיך באופן עצמאי או בעזרת ייעוץ חיצוני, ולהחליט במה להשקיע, מתי וכמה, עם מעטפת רגולטורית שמבטיחה לך את קבלת כלל ההטבות הגלומות בחיסכון בקופת גמל, כמו גם קבלת כלל השירותים התפעוליים הנדרשים.
Slice IRA מאפשר לך לנהל את חסכונותיך באופן עצמאי או בעזרת ייעוץ חיצוני, ולהחליט במה להשקיע, מתי וכמה, עם מעטפת רגולטורית שמבטיחה לך את קבלת כלל ההטבות הגלומות בחיסכון בקופת גמל, כמו גם קבלת כלל השירותים התפעוליים הנדרשים.

מה זה בעצם IRA?

Individual Retirement Account) IRA) הוא למעשה פלטפורמה המאפשרת לך לנהל את השקעות הגמל שלך באופן עצמאי, באמצעות חשבון הנפתח עבורך באחד מחברי הבורסה לני"ע בתל אביב. אתה בוחר כיצד לנהל את הקופה, ואנו דואגים לפיקוח ולעמידה בתנאי הרגולציה, ומספקים את כל הדו''חות הנדרשים.

השקעה במסלול IRA טומנת בחובה יתרונות מיסויים המאפשרים לך לנהל את השקעותיך ולהנות מכל יתרונות קופת הגמל או קרן ההשתלמות.

למה שווה לקחת מזה Slice?

החופש לנהל

לשנות את ההרכב בכל רגע, להגיב לכל מצב

המעטפת הרגולטורית המפוקחת

אנו נשגיח שתעמוד בכללי הרגולציה על מנת להבטיח שתהנה מהטבות המס

יתרונות מיסוי מובהקים

כמו בקופת גמל רגילה עם מעט יותר גמישות

מבחר אין סופי של מוצרי השקעה

קרנות, תיקי השקעות,סחיר, אלטרנטיבי, בארץ, בחו"ל, במטבע זר או בשקל

העברה בין דורית​

מהמכשירים המובילים להעברה בין דורית ותכנון ירושה

כמה דברים שלא ידעתם על IRA

כמה דברים שלא ידעתם IRA

בישראל 14 מיליארד ש"ח
מנוהלים בקופות IRA

בארה"ב 90% מהנכסים הפנסיוניים מוחזקים
בחשבונות IRA

אחוז הנכסים האלטרנטיביים בקופות IRA בישראל גבוה פי 2 ויותר מהאחוז בקופות גמל
במסלול הכללי.

ל- 33% מאזרחי ארה"ב
קופות IRA

קופת גמל לתגמולים:

החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנוני הקופות/קרנות והוראות ההסדר התחיקתי.
אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד.
האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות התקנונים הרלוונטיים.
אין לראות באמור לעיל סקירה ממצה של אופי מדיניות ההשקעה במסלולים השונים.
מידע מפורט אודות מסלולי ההשקעה ואופי מדיניות ההשקעה בהם ניתן למצוא בעמוד הקופה הרלוונטי.

קופת גמל להשקעה:
סכום תקרת ההפקדה מתייחס להפקדות עמית בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה, הוא צמוד למדד המחירים לצרכן ויעודכן מדי שנה.
האמור לעיל כפוף להוראות דין, תקנון הקופה והנחיות החברה.
אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח.
אין במידע זה כדי להוות התחייבות של החברה להשגת תשואות.

קופת פיצויים:
החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי.
אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד.
האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות התקנון הרלוונטי.
אין לראות באמור לעיל סקירה ממצה של אופי מדיניות ההשקעה במסלולים השונים. מידע מפורט אודות מסלולי ההשקעה ואופי מדיניות ההשקעה בהם ניתן למצוא בעמוד הקופה הרלוונטי.
האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח.
התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול.
אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח

בא לכם משהו אחר?

יש לנו עוד כמה סלייסים בשבילכם