Slice Smart125

"אסטרטגיית Smart Beta":
להנות מכל העולמות

"אסטרטגיית Smart Beta":
להנות מכל העולמות

שיעור השקעה במניות גבוה

ניתן למצוא את יישום האסטרגיה
במוצרים הבאים:
fund-icon
קרן השתלמות
fund-icon
קרן השתלמות

שיעור השקעה
במניות גבוה

בשנות ה-70 של המאה הקודמת, נולדה אסטרטגיית השקעות ששילבה בין שני עולמות מקבילים, ועשתה זאת בהצלחה רבה. האסטרטגיה שילבה בין עולמות ההשקעה הפאסיבית (השקעה במדדים בדמי ניהול נמוכים) והשקעה אקטיבית, השואפת להכניס ידע ונסיון לתהליכי קבלת החלטות השקעה.
בשנות ה-70 של המאה הקודמת, נולדה אסטרטגיית השקעות ששילבה בין שני עולמות מקבילים, ועשתה זאת בהצלחה רבה. האסטרטגיה שילבה בין עולמות ההשקעה הפאסיבית (השקעה במדדים בדמי ניהול נמוכים) והשקעה אקטיבית, השואפת להכניס ידע ונסיון לתהליכי קבלת החלטות השקעה.

מה זה בעצם "אסטרטגיית Smart Beta"?

"מתודולוגיית Smart Beta" מבוססת על בחירת מדד מוביל ואטרקטיבי, תוך שינוי מושכל באסטרטגית ההשקעה במדד, במטרה להכות במדד המקורי ולייצר תשואה עודפת.
טכניקות מקובלות לדוגמה - ניטרול המניות התנודתיות ביותר במדד על מנת לייצר מדד יציב יותר המתנהג בצורה יציבה יותר; בחירת המניות בעלות מומנטום עליית השווי הבולט ביותר; הבחירת חברות המבצעות Re-Invest בהיקפים גדולים ובאופן קבוע ועוד.
בימינו, החלק האקטיבי במדד מנוהל באמצעות אלגוריתם או בינה מלאכותית, וסיווג ההשקעה נותר השקעה מדדית. אי מעורבות אדם בתהליך מונעת הטיה או מעורבות של שיקולים שאינם רציונליים לחלוטין.

מבנה ההשקעה שלנו

בחרנו להישאר קרוב לבית, עם מדד המניות המוביל בבורסה מדד ת"א 125. החלנו עליו מספר "אסטרטגיית Smart Beta" עפ"י כללים יחודיים, שמטרתם יצירת חשיפה לשוק המניות בת"א בצורה חכמה יותר.

למה שווה לקחת מזה Slice?

השקעה פאסיבית
אבל מתחכמת

השקעה במדד אבל תחת פילטר ייחודי המדייק את ביצועיו

עלות תועלת

השקעה מנייתית עם רכיב אקטיבי במחיר של כלי פאסיבי

מדייק את הפרוטפוליו

מאפשר התאמת ההשקעה להעדפות מדוייקות יותר
של המשקיע

חושב, לא מתרגש

מנוטרל הטיות, רובוטים לא מתאהבים בפוזיציות

אין על תל אביב

משאיר את ההשקעה קרוב לבית

ביצועי מדד ת"א 125
ב-15 שנים האחרונות

ביצועי אסטרטגיית ההשקעות מול מדד הייחוס

כמה דברים שלא ידעתם על "Smart Beta"

כמה דברים שלא ידעתם
על "Smart Beta"

בשנת 2017 חצה סכום סך הנכסים המנוהלים באסטרטגיות "Smart Beta" את רף טריליון הדולר

הקרן המחקה הראשונה בעולם באסטרטגיית "Smart Beta" הושקה רק ב-2003, 33 שנה לאחר המצאת האסטרטגיה

המושג "Smart Beta" מתייחס לניהול חכם של תנודתיות המדד

מרגע שהושק מדד "Smart Beta", מנהליו יכולים רק לעקוב אחר ביצועיו. אין מעורבות אנושית בתהליך כדי למנוע הטיות

קופת גמל לתגמולים:

החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנוני הקופות/קרנות והוראות ההסדר התחיקתי.
אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד.
האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות התקנונים הרלוונטיים.
אין לראות באמור לעיל סקירה ממצה של אופי מדיניות ההשקעה במסלולים השונים.
מידע מפורט אודות מסלולי ההשקעה ואופי מדיניות ההשקעה בהם ניתן למצוא בעמוד הקופה הרלוונטי.

קופת גמל להשקעה:
סכום תקרת ההפקדה מתייחס להפקדות עמית בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה, הוא צמוד למדד המחירים לצרכן ויעודכן מדי שנה.
האמור לעיל כפוף להוראות דין, תקנון הקופה והנחיות החברה.
אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח.
אין במידע זה כדי להוות התחייבות של החברה להשגת תשואות.

קופת פיצויים:
החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי.
אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד.
האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות התקנון הרלוונטי.
אין לראות באמור לעיל סקירה ממצה של אופי מדיניות ההשקעה במסלולים השונים. מידע מפורט אודות מסלולי ההשקעה ואופי מדיניות ההשקעה בהם ניתן למצוא בעמוד הקופה הרלוונטי.
האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח.
התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול.
אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח

בא לכם משהו אחר?

יש לנו עוד כמה סלייסים בשבילכם