Slice Talents

להשקיע בקרנות הגידור המובילות בישראל

להשקיע בקרנות הגידור המובילות בישראל

שיעור השקעה במניות גבוה

ניתן למצוא את יישום האסטרגיה
במוצרים הבאים:

savings-icon
קופת גמל
fund-icon
קרן השתלמות
invest-icon
גמל להשקעה
savings-icon
קופת גמל
fund-icon
קרן השתלמות
invest-icon
גמל להשקעה

שיעור השקעה
במניות גבוה

אסטרטגיית Slice Talents מאפשרת השקעה במגוון קרנות גידור שמתמחות בתחומים שונים, כך שתהנו מפיזור אופטימלי, ניהול סיכונים ומהשקעה ייחודית ומאוזנת.
אסטרטגיית Slice Talents מאפשרת השקעה במגוון קרנות גידור שמתמחות בתחומים שונים, כך שתהנו מפיזור אופטימלי, ניהול סיכונים ומהשקעה ייחודית ומאוזנת.

להשקיע בקרנות גידור עם Slice

עד היום, ההשקעה בקרנות גידור הייתה אפשרית לקבוצה קטנה של משפחות אמידות בלבד. כרטיס הכניסה היה הון נזיל בסך שמונה מיליון ש"ח וסכום השקעה מינימלי של מאות אלפי שקלים. את קרנות הגידור האלה הקימו וניהלו הטאלנטים הבולטים של שוק ההון, ה-A list של המנהלים שלא היו נגישים ל-99% מהציבור. כל זה היה נכון עד שפיתחנו את אסטרטגיית Slice Talents.

מבנה ההשקעה שלנו

מבנה ההשקעה של האסטרטגיה כולל את קרנות הגידור המובילות בישראל, ללא רף כניסה או השקעה מינימלית. כדי להשיג פיזור השקעה אופטימלי, בחרנו בקרנות עם התמחות בעולמות שונים: מניות בישראל ובחו״ל, אג"ח בישראל ובחו״ל, טכנולוגיה, מאקרו ועוד.

למה שווה לקחת מזה Slice?

טאלנטים בלבד

בניהול אנשי ההשקעות
המוכשרים בישראל

הקרנות המובילות

קרנות הגידור המובילות בישראל

פיזור אופטימלי

חשיפה לקרנות המתמחות
במגוון תחומים

השקעה אקטיבית

חשיפה לכלים השואפים לתת
מענה למצבי שוק משתנים

פתוח לכולם

בלי עלות השקעה מינימלית ובדמי ניהול אטרקטיביים לקטגוריה

כמה דברים ששווה לדעת על קרנות גידור

כמה דברים ששווה
לדעת על קרנות גידור

בישראל יש כיום
כ-150 קרנות גידור

היסטורית, קרנות הגידור הוותיקות המשקיעות במדד ת"א 125 משיגות תשואה עודפת על המדד

למעלה מ-14 מיליארד ש"ח מנוהלים בקרנות גידור בישראל

את רעיון הגידור הגה אלפרד ג'ונס ב-1949, כשכתב מאמר למגזין Fortune. הוא הראשון שהשתמש באסטרטגיית לונג/שורט בקרן הגידור שהקים.

קופת גמל לתגמולים:
החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנוני הקופות/קרנות והוראות ההסדר התחיקתי. אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות התקנונים הרלוונטיים. אין לראות באמור לעיל סקירה ממצה של אופי מדיניות ההשקעה במסלולים השונים. מידע מפורט אודות מסלולי ההשקעה ואופי מדיניות ההשקעה בהם ניתן למצוא בעמוד הקופה הרלוונטי. קופת גמל להשקעה: סכום תקרת ההפקדה מתייחס להפקדות עמית בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה, הוא צמוד למדד המחירים לצרכן ויעודכן מדי שנה. האמור לעיל כפוף להוראות דין, תקנון הקופה והנחיות החברה. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח. אין במידע זה כדי להוות התחייבות של החברה להשגת תשואות. קופת פיצויים: החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי. אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות התקנון הרלוונטי. אין לראות באמור לעיל סקירה ממצה של אופי מדיניות ההשקעה במסלולים השונים. מידע מפורט אודות מסלולי ההשקעה ואופי מדיניות ההשקעה בהם ניתן למצוא בעמוד הקופה הרלוונטי. האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח. התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח
בא לכם משהו אחר?

יש לנו עוד כמה סלייסים בשבילכם