לחסוך עם כל התוספות

קופות הגמל וההשתלמות שלנו מגיעות עם כל הטבות המס וארוזות במסלולי השקעה חדשניים

הפקדה של עד 70 אלף ש"ח מדי שנה, חיסכון שיהיה פטור ממס ביציאה לפנסיה

גמל להשקעה הוא כלי אידאלי למשפחות שרוצות לחסוך ללימודי הילדים, לסבתות וסבים שמבקשים להפתיע את הנכד עם חיסכון לטיול בר-מצווה, או לצעירים לקראת הגשמת חלום.

קופת גמל להשקעה פטורה ממס על רווחי הון עד לתקרת השקעה שנתית של 70 אלף ש"ח, אם שמרתם אותה לגיל הפנסיה.

בחרתם למשוך את הכספים קודם? תשלום מס רווחי הון יהיה 25%.

למה דווקא גמל להשקעה של Slice?

בזכות הגמישות והמבנה הייחודי של הסלייסים ב-Slice, ניהול קופת הגמל להשקעה הופך למדוייק רלונטי מאי פעם. האופי הייחודי של כל סלייס מאפשר לכם לגוון את ההשקעות שלכם, לחסוך בנכסים אלטרנטיביים שלא היו נגישים בעבר וליהנות מדמי ניהול נמוכים.

סכום תקרת ההפקדה מתייחס להפקדות עמית בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה, הוא צמוד למדד המחירים לצרכן ויעודכן מדי שנה. 

האמור לעיל כפוף להוראות דין, תקנון הקופה והנחיות החברה.  

אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח.

אין במידע זה כדי להוות התחייבות של החברה להשגת תשואות.

המסלולים במוצר זה:

סכום תקרת ההפקדה מתייחס להפקדות עמית בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה, הוא צמוד למדד המחירים לצרכן ויעודכן מדי שנה. 

האמור לעיל כפוף להוראות דין, תקנון הקופה והנחיות החברה.  

אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח.

אין במידע זה כדי להוות התחייבות של החברה להשגת תשואות.