לחסוך עם כל התוספות

קופות הגמל וההשתלמות שלנו מגיעות עם כל הטבות המס וארוזות במסלולי השקעה חדשניים

החיסכון שילווה אתכם עד הפנסיה

קופת גמל מאפשרת לשכירים ועצמאיים לחסוך במגוון מסלולים לפנסיה, וליהנות מקצבה חודשית לאחר הפרישה.

עבור שכירים, זהו כלי המאפשר חיסכון של כספי הפנסיה והפיצויים שמפריש המעסיק.

עבור עצמאים, ההפרשה הפנסיונית היא חובה לפי חוק וגם מקנה הטבות מס על ההפקדה ופטור ממס בגיל פרישה.

טיפ למתקדמים: קופת גמל מעניקה קצבה חודשית בגיל פרישה, ובמקרה פטירה מועברת הלאה ליורשים כסכום הוני.

למה דווקא קופת הגמל של Slice?

החיסכון הפנסיוני באחד המסלולים של Slice מאפשר ליהנות
מהזדמנויות השקעה אלטרנטיביות בדמי ניהול מהנמוכים בשוק.

סכום תקרת ההפקדה מתייחס להפקדות עמית בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה, הוא צמוד למדד המחירים לצרכן ויעודכן מדי שנה. 

האמור לעיל כפוף להוראות דין, תקנון הקופה והנחיות החברה.  

אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח.

אין במידע זה כדי להוות התחייבות של החברה להשגת תשואות.

המסלולים במוצר זה:

סכום תקרת ההפקדה מתייחס להפקדות עמית בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה, הוא צמוד למדד המחירים לצרכן ויעודכן מדי שנה. 

האמור לעיל כפוף להוראות דין, תקנון הקופה והנחיות החברה.  

אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח.

אין במידע זה כדי להוות התחייבות של החברה להשגת תשואות.