לחסוך עם כל התוספות

קופות הגמל וההשתלמות שלנו מגיעות עם כל הטבות המס וארוזות במסלולי השקעה חדשניים

חיסכון לטווח בינוני-ארוך עם פטור ממס הכנסה על ההפקדות ופטור ממס רווחי הון על התשואה

איך שלא מסתכלים על זה, קרן השתלמות היא אחד ממוצרי החיסכון הטובים שיש. מצד אחד, היא מקנה הטבות מס על הסכומים המופקדים. מצד שני, התשואה שלה תהיה נקייה ממס על רווחי הון כשתרצו למשוך את הכסף.

קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים

שכירים שתנאי ההעסקה שלהם כוללים גם קרן השתלמות מרוויחים מכל העולמות. הם מפקידים עד 2.5% משכרם והחברה מוסיפה עד 5% לקופת הקרן. הפקדה חודשית של עד 1,550 ש"ח תהיה גם פטורה ממס על רווחי ההון.

עצמאים יכולים להפקיד לקרן השתלמות סכום מקסימלי של 18,600 ש"ח (נכון ל-2020) כדי ליהנות מפטור ממס על רווחי ההון. הטבה נוספת היא ששני-שלישים מסכום ההפקדה נחשבים כהוצאה מוכרת.

מכל הסיבות האלה, מומלץ לפתוח קרן השתלמות או לוודא שהמעסיק פותח עבורכם קרן השתלמות, ולא לפדות אותה עד הפנסיה. כשתגיעו לגיל פרישה ותקבלו את הסכום לאחר התשואה, פטור ממס, תבינו למה. החיסכון הפנסיוני באחד המסלולים של Slice מאפשר ליהנות מהזדמנויות השקעה אלטרנטיביות בדמי ניהול מהנמוכים בשוק.

למה דווקא קרנות השתלמות של Slice?

המסלולים הפתוחים להשקעה באמצעות קרנות השתלמות מותאמים לחיסכון לטווח בינוני-ארוך וצמודים למדדים שמציגים באופן היסטורי ביצועים משופרים. חשוב לא פחות, אנחנו מקפידים שדמי הניהול שלנו יהיו מהנמוכים והמשתלמים בשוק.

החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי.

אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד.

האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות התקנון הרלוונטי.

אין לראות באמור לעיל סקירה ממצה של אופי מדיניות ההשקעה במסלולים השונים. מידע מפורט אודות מסלולי ההשקעה ואופי מדיניות ההשקעה בהם ניתן למצוא בעמוד הקופה הרלוונטי.

האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח.

התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול. 

אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח

המסלולים במוצר זה:

סכום תקרת ההפקדה מתייחס להפקדות עמית בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה, הוא צמוד למדד המחירים לצרכן ויעודכן מדי שנה. 

האמור לעיל כפוף להוראות דין, תקנון הקופה והנחיות החברה.  

אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח.

אין במידע זה כדי להוות התחייבות של החברה להשגת תשואות.